KRAJINA Mojca Habjan s.p., Masarykova ul. 16, 1230 Domžale, T: 01/563-23-61, M: 041/983-892, E: info@krajina-sp.si
   KRAJINA
.
   ZAKAJ NAČRT?
.
   KAJ NAČRTUJEMO?
nov vrt
prenova vrta
.
   CELOSTNI NAČRT
pregledni tloris
zasaditveni načrt
detajlni načrti
tehnično poročilo
prostorski prikazi
.
   ELEMENTI V VRTU
grajeni elementi
rastlinski elementi
voda v vrtu
vrtna oprema
.
   KAJ POTEM?
.
   MNENJA STRANK
.
   GALERIJA
.
   IDEJE ZA VAŠ VRT
.
   ZANIMIVOSTI PO SVETU
.
   KONTAKT
 
KAJ NAČRTUJEMO?

Pristopi k oblikovanju vrta se razlikujejo glede na to, kje se vrt nahaja. Mestni vrt ima povsem druge zakonitosti kot jih ima podeželski vrt, primorski vrt se močno razlikuje od vrta na gorenjskem, itd. Z načrtom poskrbimo za to, da se bo vaš vrt prilagodil okolju, v katerem se nahaja.

Podobno kot imajo stavbe različne funkcije in so temu primerno tudi oblikovane in urejene, se tudi vrtovi razlikujejo v svojem namenu in je tako tudi izbira vrtnih prvin različna. Poleg okolice vašega doma načrtujemo vrtove ob vaših počitniških hišicah, privlačna in zanimiva okolica poslovnega objekta pa pomeni prijazno dobrodošlico kupcem in zaposlenim.

Načrtujemo vrtove vseh velikosti in funkcij, v različnih okoljih in ne glede na to ali gre za nov vrt ali za prenovo obstoječega.